București, 28 ianuarie 2019

VOCEA MEA. VOTUL MEU

Sunt cetățean român și vreau să votez.

În contextul preliminar alegerilor europarlamentare din acest an, este important să cunoaștem următoarele aspecte:

În România trăiesc 812.594 persoane cu dizabilități. Dintre acestea, 748.210 sunt adulți, cetățeni români. Aproape 98% dintre adulții cu dizabilității trăiesc în familii, ceilalți fiind izolați în instituții publice rezidențiale[1].

Faptul că România este statul european cu una din cele mai mici rate de participare politică a persoanelor cu dizabilități, sub 4% (FRA)[2] este consecința stigmatizării continue și a marginalizării de către toți decidenții ultimilor 30 de ani a celor aproximativ 1 milion de persoane cu dizabilități.

Lipsa participării politice a persoanelor cu dizabilități înseamnă deopotrivă lipsa participării la viața politică, dar și îngrădirea dreptului la vot. Ambele aspecte reprezintă drepturi fundamentale reglementate prin Convenții internaționale[3], tratatele fondatoare ale Uniunii Europene[4] și Constituția României[5].

Deși numeroase cercetări sociale europene reflectă faptul că persoanele cu dizabilități manifestă o intenție de vot mai mare decât a populației generale[6], totuși în România persoanele cu dizabilități sunt în mare măsură private de exercitarea efectivă a acestui drept fundamental.

Principalele cauze care îngrădesc dreptul la vot al persoanelor cu dizabilități din România sunt:

1. Lipsa accesibilizării informațiilor și materialelor electorale pentru diferitele tipuri de dizabilități,

2. Lipsa accesibilizării spațiilor de votare pentru toate tipurile de dizabilități

3. Lipsa accesibilizării buletinelor de vot

4. Lipsa unor mecanisme eficiente și accesibile de raportare a încălcării dreptului la vot.

Asigurarea dreptului la vot pentru persoanele cu dizabilități din România este fundamental legată de accesul la informații, acces care se realizează în general prin intermediul radioului, al televizorului și al internetului, precum și prin intermediul materialelor imprimate.

Din păcate, nicio campanie electorală din România,  nu s-a aplecat asupra nevoilor si drepturilor de informare ale persoanelor cu dizabilități prin accesibilizarea conținutul informației și a mijloacelor de exprimare a opțiunii politice.

Avem obligația de a garanta accesul la informație pentru persoanele cu dizabilități prin reproiectarea site-urilor relevante în conformitate cu standardul UE EN 301549, care este conform cu standardele de accesibilitate recunoscute pe plan mondial[7] și prin publicarea informațiilor în formate alternative, cum ar fi formatul ușor de citit[8], formatul cu caractere mărite sau alfabetul Braille. În egală măsură, autoritățile responsabile trebuie să solicite furnizorilor de servicii mass media să crească gradul de accesibilitate al produselor lor.

De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere cei 18.000 de "beneficiari" ai celor 400 de instituții rezidențiale care nu se pot deplasa sau le este îngrădit accesul la o secție de votare. Aceștia au dreptul să voteze în secțiile de votare amenajate în comunitate sau dacă sunt imobilizați la pat, prin modalități alternative. Modalitățile de votare alternative trebuie să garanteze secretul votului, precum și posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a alege în mod liber un anumit candidat sau partid, fără a fi supuse unor influențe din partea altor persoane.

Nu în ultimul rând, transmiterea și înregistrarea plângerilor și a sesizărilor trebuie să corespundă nevoilor și particularităților persoanelor cu dizabilități . Atât mecanismele judiciare, cât și cele extrajudiciare de soluționare a plângerilor trebuie să fie accesibile și la îndemâna persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități, care trăiesc deopotrivă în familii sau în instituții.

În raport cu toate aceste obligații legale și morale pe care autoritățile române le au față de aproape un milion de cetățeni români cu dizabilități, am transmis Autorității Electorale Permanente (AEP) o solicitare privind situația participării persoanelor cu dizabilități la vot și măsurile luate pentru asigurarea acestui drept fundamental.

Auzim la fiecare scrutin electoral că cine nu votează, nu contează. Sau nu are dreptul să se plângă. Uităm însă, că grupuri întregi de persoane vulnerabile NU POT vota. Îmi doresc ca alegerile europarlamentare din mai 2019 să devină momentul de răscruce în istoria electorală a României, în care să ne amintim cu toții, indiferent de culoare politică sau statut, că persoanele cu dizabilități sunt tot cetățeni români și au dreptul să voteze. Nu putem ascunde și reduce la tăcere la infinit categorii întregi de oameni vulnerabili prin limitarea dreptului la vot sau ignorare”, - Maria Mădălina Turza, candidat independent pentru Parlamentul European.


[1] Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Buletin statistic în domeniul muncii şi protecţiei sociale, Trimestrul III,

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/Dizab_III_2018.pdf

[2] The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators - este disponibil la adresa: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/ indicators‑political‑participation‑persons‑disabilities

[3] Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD. Art. 29) - https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-29-participation-in-political-and-public-life.html, CEDO, Art. 3.

[4] TFEU, Art. 22(2)

[5] Constituția României, Art. 36.

[6] European Social Survey 2012; ANED Grammenos, 2014

[7] Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.0 AA emise de Consorțiul World Wide Web,

[8] Ușor de citit/ușor de înțeles – mecanism de accesibilizare a informației pentru persoanele cu dizabbilități intelectuale - https://www.st-andrews.ac.uk/hr/edi/disability/easyread/