Înapoi la listă

Guvernul României fură de peste tot: tocmai și-a însuşit o inițiativă civică pe educație incluzivă.


Comisara pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, dna Dunja Mijatovic, a publicat astăzi Raportul privind Drepturile Omului în România şi Răspunsul Guvernului la acesta (1). 

Astfel, Raportul Comisarei sintetizează principalele observaţii şi recomandări pentru respectarea drepturilor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi din România, aceasta arătând printre altele că: 

În sistemul de învățământ românesc, copiii cu dizabilități au fost în mod tradițional direcționați spre educație specială, separat de învăţământul de masă; 

•În ciuda includerii în învăţământul de masă a 5000 de copii, sistemul educațional din România rămâne, într-o mare măsură, segregat, statisticile oficiale arătând că din 59 930 de copii cu dizabilități înscriși în anul școlar actual, 33 930 frecventează învățământul de masă, 2 131 sunt incluşi în clase sau grupuri speciale în școlile obișnuite, în timp ce 21 779 sunt înscriși în școli speciale; 

•Numărul de copii care nu au primit nici o formă de educație este de aprox. 20 000; 

•Legislația privind educația rămâne incoerentă și non-incluzivă, un exemplu constând în obligația care le revine părinților copiilor care au un "handicap grav şi necesită un asistent personal" de a furniza acestor copii "facilitatori" (shadow) și că, în absența unor reguli clare, părinții sunt obligați să acopere costurile aferente. 

•Procedurile existente pentru evaluarea nevoilor copiilor cu dizabilități și furnizarea de sprijin individualizat nu sunt diseminate părinților în mod sistematic și într-un mod accesibil. 

Spre surprinderea noastră am constatat că în Răspunsul Guvernului la capitolul ”Educație” (punctele 39, 40 şi 41 - adică exact acelea în care erau enumerate aspectele nevralgice ale îngrădirii accesului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi din România) Guvernul României se laudă cu participarea, prin reprezentanți ai Avocatului Copilului, la lansarea inițiativei civice europene EuropeCares. 

Guvernul României lasă să se înțeleagă că ar fi contribuit sau că această inițiativă se înscrie printre activitățile reprezentanților autorităților românești cu răspundere pe zona de educație incluzivă. Ori, inițiativă civică EuropeCares este un demers PUR CIVIC, demarat de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități alături de părinți din alte 7 țări Europene. Un demers la care Guvernul și nicio instituție a Statului Român NU A AVUT VREO CONTRIBUȚIE. (2) 

În loc să își recunoască incapacitatea și indolența totale cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și să ia măsurile concrete, necesare pentru a îndrepta situația, Guvernul României MINTE în răspunsul oficial adresat Comisarei, însușindu-și merite pe care nu le are. 

Ne vom adresa de urgență Comisarului pe Drepturile Omului pentru a demasca această impostură fără margini. Așa alege Statul Român să răspundă criticilor aduse de Comisar în legătură cu educația incluzivă, mințind cu nerușinare și fără scrupule. Nu vom permite ca munca organizațiilor civice și a părinților victime ale abuzului și discriminării să fie folosită de Statul Român pentru a își masca incompetența în fața forurilor europene. ” - Maria Mădălina Turza, președinte CEDCD, 

Totodată, dorim să menționăm că urmărim Rapoartele privind respectarea Drepturilor Omului în România elaborate de comisarii şi raportorii Consiliului Europei sau ai Naţiunilor Unite și că suntem la rândul nostru îngrijoraţi i și revoltați să citim în acest an cele mai nedocumentate, neprofesioniste și mincinoase răspunsuri date vreodată de un Guvern al României şi de Avocatul Copilului, niște răspunsuri neasumate de vreun minister responsabil. 

Această atitudine demască lipsa totală de interes a Prim-ministrului României pentru zona dizabilității și pentru respectarea drepturilor omului în ansamblu, o atitudine care ne îngrijorează profund și care pune sub semnul întrebării angajamentele României și recuperarea decalajelor uriașe pe care țara noastră le înregistrează. 

 1.Raportul poate fi consultat aici: https://go.coe.int/NM9rq 

 2.Aflați mai multe despre inițiativa EuropeCares aici: http://europecares.info