Înapoi la listă

PRECIZĂRI PRIVIND AUDIENȚA EXCEPȚIONALĂ DE LA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


1. Audiența excepțională obținută sâmbătă, 2 februarie 2019, la ministrul Finanțelor Publice este rezultatul unui efort în regim de urgență personal, civic, independent și substanțial. Invitația la audiență a fost lansată prin canalele de social media către toate persoanele interesate. Din cauza lipsei de transparență și consultare cu grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, părinții și asistenții personali, Proiectul de Buget aferent anului 2019, urma să ajungă în Parlament ”pe tăcute”. Principalul rezultat al întâlnirii de ieri este acela că am reușit să ridicăm pe agenda publică problema gravă a finanțării serviciilor de asistență socială și protecție a copilului, ascunsă printre sutele de titluri bugetare. 

2. Pentru această audiență, am avut pregătite 7 întrebări strategice, care au fundamentat negocierea. (Acestea pot fi consultate mai jos anexa 1). În urma negocierilor, am obținut asumarea publică de către ministrul Finanțelor Publice a trei aspecte: 

                a. Am solicitat insistent finanțarea serviciilor de asistență socială din veniturile provenite din TVA de la Bugetul Central (așa cum era). Ministrul Finanțelor a oferit prioritizarea cheltuielilor, din fonduri locale și centrale deopotrivă, pe dizabilitate (salarii asistenți personali/îndemnizații etc) printr-o prevedere expresă în Legea Bugetului pe care urmează să o introducă până luni, ca o măsură de garanție pe care am solicitat-o pentru efectuarea plăților. La insistențele suplimentare legate de imposibilitatea autorităților locale de a efectua plățile, am solicitat lista defalcată a bugetelor pe județe pentru a vedea în ce măsură se regăsesc sumele destinate asistenței sociale și faptul că bugetele locale le pot acoperi. (Lista poate fi consultată mai jos anexa 2). 

                 b. Am solicitat înființarea Fondului de Dizabilitate alcătuit din sumele încasate de la angajatorii, care plătesc taxa neangajării de persoane cu dizabilități. Această propunere vine în continuarea unor demersuri îndelungate ale societății civile, care a solicitat înființarea acestui Fond sub diferite forme de-a lungul timpului. Ministrul Finanțelor Publice a acceptat propunerea și a agreat că va formula un articol în acest sens în Legea Bugetului până luni. Fondul va avea destinație specifică pentru promovarea angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. 

                 c. Am solicitat decontarea terapiilor prin Casa Națională de Asigurări și a tehnologiilor asistive. Ministrul Finanțelor a agreat această propunere. 

3. Rezultatele acestui demers, respectiv cele trei promisiuni asumate public de către ministrul Finanțelor trebuie privite cu PRUDENȚĂ. Ele trebuie urmărite cu atenție în Proiectul de Buget care va pleca din Guvern către Parlament. Totodată, la nivelul Parlamentului trebuie găsită o formulă de a solicita solidar (alături de toți actorii sociali) garanții suplimentare pentru asigurarea cheltuielilor de asistență socială și protecție a copilului, cu atât mai mult cu cât Proiectul de Buget per ansamblu ridică numeroase semne de întrebare. 


În cursul zilei de azi, voi transmite către ministrul Finanțelor un mail de urmare a discuțiilor, cu reiterarea aspectelor agreate și voi aștepta, conform promisiunilor, propunerile de text de modificare și completare a Proiectului Legii Bugetului. 

ANEXA 1 - LISTĂ DE ÎNTREBĂRI

 1.În contextul în care în Programul de Guvernare 2017-2020 ați prevăzut ”Susținerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități”, vă rugăm să ne explicați următoarele aspect: 

 •Cheltuielile pentru dizabilitate și protecția copilului vor fi teoretic acoperite din veniturile proprii ale autorității locale și venituri din impozitul pe venit. Cum garantează Guvernul României copiilor și familiilor lor si adulților cu dizabilități că primăriile își vor respecta obligații legale? 

 •H.G. 978/2015 stabilește standardele minime de cost pentru serviciile sociale. Adică un minim de subzistenta. Aveți de la primării o prognoză a veniturilor locale? Putem sa vedem impactul bugetar - cum a fost calculat pentru fiecare comunitate locala din Romania? 

Ce garanții v-ați luat pentru a vă asigura că adulții cu dizabilități, familiile copiilor si adulților cu dizabilități și zeci de mii de copii nu vor rămâne fără servicii și asistență socială? 

2.Potrivit Art. 6, alin (1), lit. b) plănuiți să alocați 60% din veniturile din impozitul pe venit bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, spre deosebire de 43%, anul trecut, și prevedeți ca din aceste sume să fie plătite și cheltuielile pentru protecția copilului și dizabilitate. Totuși, și anul acesta, ca și în anii precedenți, primăriile întâmpină mari dificultăți în acoperirea cheltuielilor minime necesare, pe lângă cele de asistență socială. Din această creștere de alocare de 17% din impozitul pe venit, și în absența susținerii de la bugetul central, credeți că vor putea fi acoperite toate cheltuielile? 

 3.Care este motivul pentru care ați înțeles ca, dintre toate titlurile bugetare ale Proiectului de Buget aferent anului 2019, să reduceți la zero veniturile de la bugetul central tocmai pentru cheltuielile privind asistența socială și protecția specială a copiilor? 

4.Ce ați avut în vedere atunci când ați păstrat alocarea financiară în cadrul titlului bugetar privind asistența socială a serviciilor sociale de tip azil pentru vârstnici, în timp ce cheltuielile pentru dizabilitate și protecția specială a copiilor au fost eliminate? 

5.Dat fiind faptul că există situații concrete în care primarii și-au mărit salariile lăsând salariile asistenților personali neplătite (ex: Primăria Mogoșești Siret), cum intenționați să adresați acest risc? 

6.În noiembrie 2018, Primăria Brașov a rămas fără bani pentru plata indemnizațiilor și a salariilor de asistent personal - pe bugetul pentru asistență socială 90% furnizat de la bugetul central și 10% de autoritățile locale, cum veți proceda în lumina noului Buget aferent anului 2019? 

7.Conform prevederilor Art. 78, alin. (3) din Legea 448/2006 autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. În baza acestei prevederi, ați încasat la Bugetul de stat în decembrie 2017 - 674.731.505 RON ( 144 mil euro). Care a fost și este destinația acestor bani încasați ca urmare a eșecului angajării persoanelor cu dizabilități? 

ANEXA 2 - BUGET DEFALCAT PE JUDEȚE