Pentru ce voi milita în Parlamentul European

I. Dizabilitate

1. Directivă europeană pentru educație incluzivă ( în marja Art. 165 Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene).
2. Reglementarea serviciilor de intervenție/abilitare/reabilitare în comunitate pentru copii și adulț în cadrul pachetului de măsuri ”E.U. Social Pillar”.
3. Facilitarea accesului pe piața muncii pentru tinerii și adulții cu dizabilități, (în marja Art. 153 Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene) - planificare tranziție către piața muncii, angajare asistată, adaptare rezonabilă.
4. Reglementarea unitară a procesului de dezinstituționalizare la nivelul Uniunii Europene și facilitarea incluziunii sociale (Standarde minime de timp, calitate, transparență).
5. Alocare financiară dedicată implementării politicilor publice de incluziune/dizabilitate.
6. Măsuri compensatorii pentru familiile care au în îngrijire adulți cu dizabilități (reducerea vârstei de pensionare, centre de respiro etc)

II. Drepturile Omului și Justiție Socială

1. Incluziunea, echitatea și justiția socială, adică temele majore ale mandatului meu vizează toate categoriile sociale vulnerabile și expuse discriminării.
2. Veți găsi în mine un partener și o portavoce pentru drepturi, libertăți și egalitate de șanse. Fie că sunteți părinți de copii sau adulți cu dizabilități, părinți în general, tineri, femei, bătrâni sau dezavantajați și vulnerabili pentru că sunteți diferiți, voi lupta pentru ca drepturile voastre să fie respectate și viața noastră să fie mai ușoară.

3. Interesele cetățenilor români

1. Coeziunea și politica de reciprocitate și egalitate de tratament pe întreg teritoriul UE, indiferent de cetățenie sau naționalitate sunt prioritățile mele.
2. Voi milita pentru menținerea și dezvoltarea Fondului de Coeziune al UE destinat reducerii disparităţilor economice şi sociale dintre statele membre. Românii au nevoie în continuare de sprijinul financiar al Uniunii Europene, adaptat nevoilor noastre de dezvoltare structurală.
3. Cred cu tărie în egalitatea de tratament și politica de reciprocitate a statelor membre UE față de cetățenii români, care conform tratatelor fondatoare ale Uniunii trebuie să beneficieze de drepturi, beneficii și obligații egale cu ale celorlalți cetățeni pe teritoriul oricărui alt stat membru, indiferent de contextele politice naționale.
4. Înainte de a fi candidat sau europarlamentar, eu sunt cetățean român. Voi susține, negocia și intra în alianțe parlamentare pentru acele inițiative care răspund nevoilor specifice ale românilor și intereselor lor fie că este vorba de alocări financiare europene, egalitate de tratament, securitate sau echitatea în politicile de comerț și desfacere a bunurilor.
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER!